GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

 

 

KAPSAM ve AMAÇ

MADDE 1-

 

İşbu sözleşme tarafların www.evdeco.com sitesine üyelikle birlikte, üyelik sözleşmesinin bir parçası olarak eş zamanlı yürürlüğe girecek olan GİZLİLİK SÖZLEŞMESİDİR

EVDECO.COM ile müşteri arasındaki işbu sözleşme ile müşterinin bilgilerinin güvenlik kapsamı ve müşteri ile EVDECO.COM'un yükümlülükleri düzenlenir. Taraflar bu sözleşme ile EVDECO.COM'un ve müşterinin kişisel veri güvenliği kapsamındaki sorumluluklarını belirler. Müşteri, siteye üye olması için bu sözleşme içeriğini de okumuş ve bilgilenmiş olması gerektiğini ve işbu sözleşmenin de müşteri tarafından onaylandığını kabul eder.

EVDECO.COM çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. İşbu sözleşme ile, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu, veri güvenliğinde müşterinin de sorumlulukları belirtilmiştir.

 

 

GİZLİ BİLGİLER

MADDE 2-

 

2.1.Gizli Bilgi işbu sözleşmede şu kapsamdadır:  kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı'yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca 'Gizli Bilgiler' olarak anılacaktır.

 

2.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site'nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

 

2.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

 

KAYIT VE GÜVENLİK VE E-POSTA GÜVENLİĞİ

MADDE 3-

 

3.1. Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

 

3.2. Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden EVDECO.COM sorumlu tutulamaz.

 

3.3. Müşteri, EVDECO.COM'un Müşteri Hizmetleri'ne, herhangi bir siparişiyle ilgili olarak göndereceği e-postalarda, asla kredi kartı numarasını veya şifrelerinizi yazmamayı taahhüt eder. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. EVDECO.COM e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

 

DÜZENLEMELER, TAAHHÜTLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER

 

MADDE 4-

 

Üyelik veya Mağazamız üzerindeki çeşitli form ve anketlerin doldurulması suretiyle üyelerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi), müşterinin kendi rızası ile paylaşması şeklinde toplanır.

 

MADDE 5-

 

5.1. EVDECO.COM bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. Müşteri, siteye üyelik safhasında bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, sonrasında üye girişi yaptıktan sonra hesap bilgileri bölümünden bu seçimi değiştirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir.

 

5.2. SİTE üzerinden veya eposta ile gerçekleştirilen onay sürecinde, üyelerimiz tarafından mağazamıza elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgiler, Üyelerimiz ile yaptığımız "Kullanıcı Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklanmaz.

 

5.3. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, SİTE, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

 

MADDE 6-

 

6.1. EVDECO.COM, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri kendisi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. EVDECO.COM tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya site üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; sitez ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, "Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, üyelerimizin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

 

6.2. EVDECO.COM, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

 

 

KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ

MADDE 7-

 

7.1. EVDECO.COM, Siteden yapılan alışverişlerde,  kredi kartı bilgilerini hiç bir şekilde sisteminde saklamaz. Kredi kartı bilgisi istemez ve şifre sormaz. Bu nedenle, 3D Güvenlikli kredi kartı veya sanal pos işlemlerinizi yaparken kendi kredi kartı güvenliğinizi sağladığından müşterinin emin olması gerekir (Doğru linkten bağlantı yaptığını, telefonla onay mekanizması v.b).

 

7.2. EVDECO.COM, müşterilerinin SİTE'ye Üye olurken verdiği tüm bilgilere sadece kendilerinin ulaşabilmesi için tekniğin izin verdiği önlemlerin alınmasına çalışır.   Bu amaçla, üyelik işlemleri sırasında 128 bit SSL güvenlik alanı içinde hareket edilir.

 

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ VE UYGULAMALAR

MADDE 8-

 

EVDECO.COM, web sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. EVDECO.COM, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. İş bu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadece sitenin kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz.

 

İSTİSNAİ HALLER

MADDE 9-

 

Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde EVDECO.COM, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

 

9.1.Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;

 

9.2.EVDECO.COM'un kullanıcılarla akdettiği "Üyelik Sözleşmesi"'nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;

 

9.3.Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

 

9.4.Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

 

TARAYICI ÇEREZLERİ

MADDE 10-

 

10.1. EVDECO.COM, siteyi ziyaret eden kullanıcılar ve kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebileceğine müşteri muvafakat eder.

 

10.2. Ancak müşteri, kullandığı tarayıcı sistemi Müsaade ediyorsa dilerse, teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini ya da tarayıcı kapatılınca teknik iletişim dosyalarının (Çerez*Cookie) silinmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler. Ancak işbu hallerde EVDECO.COM, sitenin tüm özelliklerinin kullanılabileceğini garanti etmez.

 

ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ KAPSAMI

MADDE 11-

 

Uygulama Kapsamı işbu sözleşme maddesi uygulanabilir kanunun izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. firma tarafından sunulan hizmetler "olduğu gibi" ve "mümkün olduğu" temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dâhil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dâhil) sarih veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır.

 

MÜCBİR SEBEP

MADDE 12-

 

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep" olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar'ın işbu Sözleşme'den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

 

SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK

MADDE 13-

 

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

 

SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

MADDE 14-

 

EVDECO.COM, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı'nın sorumluluğundadır. ÜYE, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

 

TEBLİGAT

MADDE 15-

 

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma'nın bilinen e.posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

 

DELİL SÖZLEŞMESİ

MADDE 16-

 

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar'ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

 

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

MADDE 17-

 

 

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.